О словообразовательной мотивации этнонимов, связанных с названиями государств


Хънтов, Владимир (2006) О словообразовательной мотивации этнонимов, связанных с названиями государств Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 142-145. ISBN 978-954-350-026-1.


 Разглежда се връзката на етнонимите с названията на държавите в процеса на словообразувателната мотивация.
  Доклад
 етноними, държави, словообразувателна мотивация


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  13506
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/