О слове нация в названии Организации Объединенных Наций


Хънтов, Владимир (2006) О слове нация в названии Организации Объединенных Наций Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. 5-8 апреля 2006 г. Велико-Тырново, 2006, стр. 57-59. ISBN 978-954-350-026-1.


 Съдържа анализ на лексикалното значение на думата нация в състава на наименованието Организация на обединените нации / Организация Объединенных Наций.
  Доклад
 лексическая многозначность, нация, Организация Объединенных Наций, Вторая мировая война


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  13505
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/