Этнонимы и европейская интеграция


Хънтов, Владимир (2006) Этнонимы и европейская интеграция The language policy of the EU and European university education. Veliko Turnovo, 5-7 October 2005. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Велико Търново, 2006. Първи том, стр. 246-254. ISBN 954-736-142-2.


 Изследват се сходствата и различията между етнонимите и термините, назоваващи гражданство на конкретни държави в Европа. Показани са възможните отрицателни последици от грешки в тази деликатна област на езика.
  Доклад
 етноними, гражданство, медии, европейска интеграция


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  13502
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/