Нов начин за описване на словообразувателните двойки


Хънтов, Владимир (2005) Нов начин за описване на словообразувателните двойки Дни на науката 2005. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Велико Търново, 2005, с. 89-93. ISBN 954-775-560-9.


 Мотивиране се използването на нов начин при описанието на словообразувателните двойки в зависимост от лексикалната им семантика.
  Доклад
 словообразувателни двойки, словообразувателна мотивация, лексикална семантика
 Издадено
  13501
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/