Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.)


Тодоров, Георги (1997) Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.) Юбилейна научна сесия с международно участие - ВВОВУ “В.Левски”,


 
  
 
 
  1350
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/