К вопросу о классификации праболгаризмов в современном русском литературном языке


Хънтов, Владимир (2002) К вопросу о классификации праболгаризмов в современном русском литературном языке Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – България. Научни трудове. Том 40, кн. 1, 2002. Филология. Част първа. Юбилейни Паисиеви четения по случай 280-та годишнина на Паисий Хилендарски и 240-та годишнина от написването на “История славяноболгарская”. Пловдив, 2002, стр. 195-199. ISNN 0861-0029.


 Аргументират се възможностите за класифициране на прабългарските заемки в съвременния руски литературен език.
  Доклад
 праболгаризмы, классификация, современный русский литературный язык


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  13496
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/