О праболгарско-русских языковых контактах


Хънтов, Владимир (2002) О праболгарско-русских языковых контактах Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Издателство FABER. Велико Търново, 2002, стр. 267-270. ISBN 954-775-151-4.


 Изследват се редица характеристики на прабългарско-руските езикови връзки.
  Доклад
 праболгарский язык, русский язык, языковые контакты


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  13494
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/