Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Сборник по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина), 2013, 668 с.


Иванова, Верка (2015) Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Сборник по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина), 2013, 668 с. сп. „Съпоставително езикознание“, кн. 1, 2015, (Рецензии и анотации). ISSN 0204-8701. COBISS.BG-ID 1119680484


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13493
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/