Прабългаризмът книга в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език.


Хънтов, Владимир (1999) Прабългаризмът книга в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език. сп. ПРОГЛАС, бр. 3-4, 1999, стр. 138-147. Велико Търново, 1999.


 Изследван е подробно статусът на прабългаризма книга в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език.
  Статия
 прабългаризми, книга, съвременен руски литературен език
 Издадено
  13491
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/