Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р)


Тодоров, Георги (1996) Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 42, стр.389-392.


 
  
 
 
  1349
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/