К вопросу об изучении праболгаризмов в современном русском литературном языке.


Хънтов, Владимир (1995) К вопросу об изучении праболгаризмов в современном русском литературном языке. Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ’94. Доклады и сообщения. Университетское издательство. Велико Търново, 1995, стр. 95-97.


 Съдържа някои от най-важните аргументи и особености, свързани с изучаването на мястото, ролята и значението на прабългарските заемки в съвременния руски литературен език.
  Доклад
 праболгаризмы, современный русский литературный язык
 Издадено
  13489
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/