Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Пособие для практических занятий.


Хънтов, Владимир (2007) Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Пособие для практических занятий. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-524-559-6. 72 стр.


 Съдържа упражнения и задачи за самостоятелна подготовка по морфемика и словообразуване на съвременния руски език.
  Учебник / Учебно помагало
 морфемика, словообразование, морфонология
 Издадено
  13486
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/