Праболгаризмы в современном русском литературном языке (словообразовательные аспекты древнеболгарского слоя). Рецензент: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев


Хънтов, Владимир (2008) Праболгаризмы в современном русском литературном языке (словообразовательные аспекты древнеболгарского слоя). Рецензент: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008. ISBN 978-954-524-638-8. 228 стр.


  Работата представлява цялостно изследване за мястото, ролята и значението на прабългарските заемки, заети в руския език през старобългарския, в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език. Определени са критериите за диференциране на тези заемки, както и обемът на техния корпус. Специално място е отделено за проучване на морфологичните, морфемните, морфонологичните и лексикалните параметри на посочените по-горе прабългарски заемки в съвременния руски литературен език.
  Монография
 праболгаризмы, древнеболгарский язык, синхронная словообразовательная система, современный русский литературный язык


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  13483
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/