Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка. Диссертация на соискание образовательной и ученой степени “доктор”. Рецензенты: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Пенка Филкова. 355 стр. + 566 стр. приложений.


Хънтов, Владимир (2004) Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка. Диссертация на соискание образовательной и ученой степени “доктор”. Рецензенты: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Пенка Филкова. 355 стр. + 566 стр. приложений. Велико-Тырново, 2004. 355 с. + 566 с. приложений.


 Работата представлява цялостно изследване за мястото, ролята и значението на прабългарските заемки в синхронната словообразувателна система на съвременния руски литературен език. Определени са критериите за диференциране на тези заемки, както и обемът на техния корпус. Специално място е отделено за проучване на морфологичните, морфемните, морфонологичните и лексикалните параметри на прабългарските заемки в съвременния руски литературен език.
  Дисертация
 праболгаризмы, синхронная словообразовательная система, современный русский литературный язык


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 
  13482
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/