Прабългарски заемки с религиозен характер в съвременния руски литературен език


Хънтов, Владимир (2016) Прабългарски заемки с религиозен характер в съвременния руски литературен език Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis. Volume 35. Филологически проучвания на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Том 35. Велико Търново, 2016; стр. 173-201. ISSN 2534-918Х.


 Изследват се мястото, ролята и значението на прабългарските заемки с религиозен характер в различни системи на съвременния руски литературен език
  Студия
 прабългарски заемки, религия, съвременен руски литературен език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13481
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/