Микрочиповете и новият инормационен век


Тодоров, Георги (1996) Микрочиповете и новият инормационен век Сб.н.тр. СУБ, клон В.Търново , стр.112-119


 
  
 
 
  1348
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/