Модални възможности на ДА-изреченията в българския език.


Иванова, Верка (2014) Модални възможности на ДА-изреченията в българския език. Съвременен български език. Фонетика и граматика. Секция „Български език“. Трети международен конгрес по българистика (23 – 26 май 2013 г.), т. 13. Главен редактор - Тодор Попнеделев, научен редактор - Красимира Алексова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 85 - 98. ISBN 978-954-07-3832-1. COBISS.BG-ID 1269512164


 
  Статия
 
 Издадено
  13479
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/