Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция)


Стоядинов, Мариян (2014) Евхаристийните граници на Църквата (в паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в ранната църковна традиция) Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие, т. 3, 2014, с. 21-40, ISSN 2367-7856


 
  Студия
 Църква, граници, еклисиология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13478
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/