Библейски измерения на властта като откровение и приемство


Стоядинов, Мариян (2016) Библейски измерения на властта като откровение и приемство Християнство и култура, бр. 110 (с. 70-76) ISSN 1311-9761


 http://www.hkultura.com/db_text/2016_110.pdf#page=70
  Статия
 Библия, откровение, власт, приемство, Църква


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13477
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/