Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001


Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13476
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/