Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.)


Тодоров, Георги (1995) Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.) Осма научна сесия на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София


 
  
 
 
  1347
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/