Лексика русского языка (Учебное пособие для студентов-русистов). Университетско изд-во „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2013, 166 с. ISBN 978-954-524-925-9.


Ганчева, Магдалена (2013) Лексика русского языка (Учебное пособие для студентов-русистов). Университетско изд-во „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2013, 166 с. ISBN 978-954-524-925-9. В.Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  13462
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/