Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.)


Тодоров, Георги (1995) Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.253-257


 
  
 
 
  1346
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/