Компендиум на литературоведските идеи


Донев, Владимир (2005) Компендиум на литературоведските идеи Критика : тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология ISSN: 0861-394X.- VI, 1-2 (2005), с. 54-58, COBISS.BG-ID 1175739364; Също: Електронно списание LiterNet, 20.03.2005, № 3 (64) (21.01.2012); ISSN 1312-2282


 
  Статия
 
 Издадено
  13458
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/