Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки [Божидар Богданов "Интериори", 2004; Мира Душкова "Мириси и гледки", 2004]


Донев, Владимир (2005) Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки [Божидар Богданов "Интериори", 2004; Мира Душкова "Мириси и гледки", 2004] Литературен вестник, бр. 25, 6-12.07.2005, ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1215128548. Също: Електронно списание LiterNet, 16.07.2005, № 7 (68) (21.01.2012); ISBN 1312-2282


 
  Статия
 
 Издадено
  13457
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/