Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те


Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-104 ISSN 0861-7902;


 
  Студия
 
 Издадено
  13456
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/