Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време


Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012); ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1238305764


 
  Статия
 
 Издадено
  13455
 Владимир Донев

1. Мая Ангелова. Българският производствен роман. Изд. „Кралица Маб“, София, 2014, с. 231; ISBN 978-954-533-136-7; COBISS.BG-ID 1265596132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/