Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век


Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век – В: Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 76-82; ISBN 978-954-524-767-5; COBISS.BG-ID 1270068452


 
  Статия
 
 Издадено
  13454
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/