Антифашистката проза. Две версии


Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Соцреалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253. ISBN 978-954-657-857-0; COBISS.BG-ID 1264237284


 
  Студия
 
 Издадено
  13451
 Владимир Донев

2. Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990), Съставител Пламен Дойнов, Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, София, 2013, с. 89, ISBN 978-954-533-130-5

1. Yordan Lyutskanov. Totalitarianism and Litarature in Bulgaria and Current State of Investigation and Perspectives. – In: Totalitarianism and Literary Discourse: 20th Century Experience (Edited by Irma Ratiani), Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 129 ISBN (10): 1-4438-3445-9; ISBN (13): 978-1-4438-3445-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/