Флоберовата пушка на Емилиян Станев


Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София: Издателска къща "Лик", 2007, с. 124-146 ISBN 978-954-607-760-8; COBISS.BG-ID 1234179556; Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79; ISSN 1310-9081; COBISS.BG-ID 1180736228


 
  Статия
 
 Издадено
  13450
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/