Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската


Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 251-261 ISBN 978-954-524-631-9; COBISS.BG-ID 1228272868


 
  Статия
 
 Издадено
  13449
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/