Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век


Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132; Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117, ISSN: 0323-9160; COBISS.BG-ID 1176398820; № 79 в НРС


 
  Статия
 
 Издадено
  13447
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/