Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах"


Донев, Владимир (2005) Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах" Българистични проучвания. Т. 10. В. Търново, 2005, с. 107-122; ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172


 
  Статия
 
 Издадено
  13445
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/