История на българската книга в оптиката на другостта


Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Международна научна сесия Опознай себе си, като опознаеш света (8 ; Велико Търново ; 2002); Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 / Състав. Николай Колев, Живка Колева ; Ред. кол. Димитър Кенанов и др; ISBN ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276


 
  Статия
 
 Издадено
  13443
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/