Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература


Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004);ISSN 1312-2282


 
  Статия
 
 Издадено
  13442
 Владимир Донев

1. Йорданов, Стефан. Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски “Антола...” / Aspects du romantisme historique dans le livre de Nikolay Kanev Srednоgorski « Antola. Une légende antique. Une chanson de l’amour éternel » (en bulgare, sous presse) – В: VІІІ национална научна конференция „Поломието - находки, събития и личности“, 29. 05. 2014, Попово, с. 12, 43; https://independent.academia.edu/StefanYordanov

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/