Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин


Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174; ISBN ISBN 954-411-017-6 ; COBISS.BG-ID 1041820644


 
  Статия
 
 Издадено
  13441
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/