Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.)


Тодоров, Георги (1995) Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.228-232


 
  
 
 
  1344
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/