Каравелов и "Българи от старо време" / Владимир Донев: с. 133-139 Бит и душевност на българите от старо време: с. 140-146 Каравеловата белетристика в оценките на литературната история / Захари Стоянов, Боян Пенев, Велчо Велчев, Стойко Божков, Дочо Леков, Николай Чернокожев: с. 147-153


Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" / Владимир Донев: с. 133-139 Бит и душевност на българите от старо време: с. 140-146 Каравеловата белетристика в оценките на литературната история / Захари Стоянов, Боян Пенев, Велчо Велчев, Стойко Божков, Дочо Леков, Николай Чернокожев: с. 147-153 Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139; ISBN 954-657-479-1; COBISS.BG-ID 1280725476


 
  Статия
 
 Издадено
  13439
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/