Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика


Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51; ISSN 0324-0495


 
  Статия
 
 Издадено
  13434
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/