Николай Бердяев и руската историософия


Рачев, Росен (2014) Николай Бердяев и руската историософия В.Търново: Ивис, 2014, 199 с. ISBN 978-954-2968-74-0


 
  Монография
 
 Издадено
  13431
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/