Спецификата на "руския" подход към историята


Рачев, Росен (2010) Спецификата на "руския" подход към историята Глобализацията: философски и социологически аспекти. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 101 - 118. ISSN 1314 - 2763


 
  Студия
 
 Издадено
  13429
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/