Идеята на Бердяев за края на историята


Рачев, Росен (2006) Идеята на Бердяев за края на историята Философия и праксиология. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 105 - 122. ISSN 1314 - 2763


 
  Студия
 
 Издадено
  13427
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/