Айрини Зохраб. Международното общество „Достоевски“ – история и надежди./Превод от английски/


Донев, Владимир (2014) Айрини Зохраб. Международното общество „Достоевски“ – история и надежди./Превод от английски/ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 12-21, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588


 
  Превод
 
 Издадено
  13424
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/