Философска антропология и неотомизъм


Рачев, Росен (2011) Философска антропология и неотомизъм Философска антропология - избрани гледни точки. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 210 - 216. ISSN 1314 - 2763


 
  Статия
 
 Издадено
  13423
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/