Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита


Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с. ISBN 978-954-28-0663-9; COBISS.BG-ID 1235908068


 
  Монография
 
 Издадено
  13421
 Владимир Донев

4. Александър Христов. Функция на детайла във филма "Крадецът на праскови" – В: Емилиян Станев – традиция и модерност. Нови изследвания. В. Търново, ДАР-РХ, с. 174; ISBN 978-954-9489-60-6; COBISS.BG-ID 1287543780

5. Мая Ангелова. Новелата "В тиха вечер" на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза. В: Емилиян Станев – традиция и модерност. Нови изследвания. В. Търново, ДАР-РХ, с. 115, 118, 121, 123; ISBN 978-954-9489-60-6; COBISS.BG-ID 1287543780

3. Марина Владева. Срещите на Емилиян Станев с Иво Андрич. Три студии върху съдбата на балканобългарския човек. Издателство „Либра Скорп“, 2015, 122 с., ISBN: 978-619-7123-30-2; COBISS.BG-ID 1274999268

2. Добрин Добрев. Новият исторически роман. с. 51 („Допълнителна литература“);

1. Морис Фадел. Животното като литературна провокация. Издателство на Нов български университет, 2010, с. 28, 32, 33, 35, 57,65, 97, 108, 211 ISBN 978-954-535-622-3; COBISS.BG-ID 1232284644

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/