Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов


Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с. ISBN 954-9507 50-5; COBISS.BG-ID 1034113764


 
  Монография
 
 Издадено
  13420
 Владимир Донев

2. Владимир Шумелов. Великотърновският писател в годината на тъйнаречения преход. – Пламък, Бр. 2, 2014, с. 8, 9; COBISS.BG-ID 1263023588

1. Българистика. Информационен бюлетин. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 1/2000, с. 37.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/