Световен симпозиум за творчеството на Достоевски. Хроника


Донев, Владимир (2013) Световен симпозиум за творчеството на Достоевски. Хроника Проглас. Год. XXII, кн. 2, с. 227 – 230, ISSN 0861-7902;


 
  Отзив
 
 Издадено
  13419
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/