Генеалогия на Далчевия художествен светоглед


Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm; ISSN 1312-2282


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13416
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/