Руският роман на XIX век – история, типология, херменевтика


Донев, Владимир (2016) Руският роман на XIX век – история, типология, херменевтика Електронно списание LiterNet, 11.12.2016, № 12 (205), http://liternet.bg/publish10/vdonev/hristo-manolakev-ruski-roman.htm; ISSN 1312-2282


 
  Рецензия
 
 Издадено
  13414
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/