Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.)


Тодоров, Георги (1994) Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВМУ “Н.Вапцаров” , том 4, стр 20-24.


 
  
 
 
  1341
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/